Om Helle

elskbedre

Aktuelt

Lektor, teamleder, klinisk koordinator og underviser på University College Lillebælt

Underviser i seksuel sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser

Urologisk, gynækologisk, obstetrisk og sexologisk fysioterapeut ved Årslev Fysioterapi

Sexologisk rådgiver ved Kræftrådgivningen i Odense

Foredragsholder ved elskbedre

Medlem af Danske Fysioterapeuters etiske råd

Erfaring

Kursusleder ved Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Udviklet diplomuddannelsen i seksualvejledning

Sexologisk rådgiver ved Mødrehjælpen

Sexologisk rådgiver ved Gråbrødreklinikken

Fysioterapeut i Ringe Fysioterapi

Fysioterapeut i Broby og Ringe Kommune

Uddannelser

2015: Master i sexologi, AAU

2011: Sexologisk counsellor, DACS

2008: Cand. Scient. San, SDU

1987: Fysioterapeut

Autorisationer

Autoriseret fysioterapeut (Sundhedsstyrelsen)

Authorized Sexuality Educator and Sexual Heath Promotor (NACS)

Medlemskaber

Danske Fysioterapeuter (DF)

Dansk selskab for urologisk, gynækologisk & obstetrik fysioterapi

European Society for Sexual Medicine (ESSM)

ScandinavianSociety for Sexual Medicine (SSSM)

Nordic Association for Clinical Sexuality (NACS)

Dansk Forening for Klinisk Sexologi (DACS)

Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS)

Fagligt Netværk for Seksual Sundhed

Sex og Samfund

Seksualvejlederforeningen

Kontinensforeningen

Intact Denmark

Civil

Gift, mor til tre voksne sønner og farmor

Danser argentinsk tango, cykler, løber og vinterbader

Frivillig i Ringe Bio

Medlem af SF